Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wywiad z menedżerem

1. Twoje dane
Staż pracy w ogóle
Staż pracy w Firmie
Staż pracy na stanowisku menedżerskim
2. Prosimy o opisanie swojego doświadczenia menadżerskiego: Jaka była ścieżka kariery na to stanowisko? Jak długo pracuje na stanowisku menadżerskim? Jakim zespołem zarządza?
3. Jakie zadania realizuje Pan jako menadżer? Jak jest Pan z tych zadań rozliczany w FIRMIE?
4. Jaki jest Pana wkład w realizację celów biznesowych FIRMY?
5. Jak ocenia Pan możliwości rozwoju FIRMY na rynku?
6. Co Pana motywuje w obecnej pracy?
7. Co w pracy menadżera jest dla Pana najbardziej / najmniej satysfakcjonujące? Jakie zadania lubi Pan najbardziej / najmniej? Dlaczego?
8. Jakie wg Pana są najskuteczniejsze sposoby zarządzania obecnym zespołem? Co powoduje ze ocenia Pan je jako najbardziej skuteczne?
9. Proszę sobie przypomnieć okres w Pana/i dotychczasowej karierze zawodowej, który był najintensywniejszy, kiedy najwięcej Pan/i pracował/a. Co spowodowało, Pana/i zaangażowanie?
10. Proszę sobie przypomnieć, jak Pan/i się czuł/a na początku swojej drogi a stanowisku menadżerskim? Jak to wygląda w tej chwili? Co się zmieniło od tego czasu? Czego się Pan/i nauczył/a?
11. Proszę sobie wyobrazić swojego idealnego przełożonego. Jakie posiada on cechy? W jaki sposób zarządza zespołem? Co robi, by zapewnić, jak najlepsze wyniki pracy swoich podwładnych? Na ile czuje Pan/i, że posiada te cechy?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .